Velerlei 

Kairos, Hugo Verbrugh

De stichting stelt zich tot doel onderzoek te doen en onderwijs te geven inzake karma en reïncarnatie. Het bestuur van de stichting wordt gevormd door prof. dr. S.W. Couwenberg, mr. Maud Kips, dr. Hugo S. Verbrugh.
Bij haar werkzaamheden oriënteert Stichting Kairos, karma en reïncarnatie, zich behalve op wetenschap en filosofie in het algemeen op het werk van Rudolf Steiner en de antroposofie in het bijzonder.

De naam van de stichting is ontleend aan het Griekse begrip kairos . Eerst was deze 'kairos' een plaats in de ruimte, later betekende het woord vooral een 'plaats' in de tijd. Een actuele omschrijving van 'kairos' zou kunnen luiden: Een tijdstip dat door de mensen die voldoende alert zijn, herkend kan worden als het moment waarop een bepaalde handeling bijzondere kans op succes heeft.

'Reincarnatie in cyberspace'. De geest van deze tijd verandert drastisch. Communicatie tussen mensen vindt tegenwoordig steeds vaker plaats 'in cyberspace': via internet, e-mail, bloggen, twitteren enzovoort. Op grond daarvan stellen wij dat het nu ook 'kairos' is voor een cursus 'Reïncarnatie in cyberspace'. Het is een individueel-persoonlijk interactief geprogrammeerde cursus, waarin korte vragen over reïncarnatie via internet en mailcorrespondentie besproken en beantwoord worden en tot volgende vragen leiden.

Meedoen? Kies een van de teksten over reïncarnatie die te vinden zijn op onze website, je begint die tekst te lezen en stopt als je op iets komt dat je niet begrijpt of waar je het niet mee eens bent of wat je om andere reden ter discussie wilt stellen. Daarover formuleer je een KORTE vraag of reactie en die verzend je aan
Je krijgt persoonlijk antwoord op je persoonlijke vraag.

print deze pagina...