Seniorenhuisvesting 

Stichting Ravenbosch

Onder de naam Ravenbosch beijvert een kring van mensen zich om in Rotterdam een woon-en leefgemeenschap voor ouderen op antroposofische grondslag te realiseren. De wens hiertoe komt voort uit een idealisme dat streeft naar een andere, menselijke en meer spirituele ouderenhuisvesting. Het doel is het vormen van een woon – leefgemeenschap waarin de levensloop tot het einde toe zinvol en vruchtbaar kan zijn.

Zie www.stichtingravenbosch.nl

print deze pagina...